Floristische Werkgroep (FWE) Afdeling Eindhoven plaatje
home

Aangepast:


Atlasgrens De Floristische werkgroep inventariseert een gebied met een straal van 12 km rond station Eindhoven. De volgorde waarin het inventariseren van de km-blokken gebeurt, wordt mede bepaald door verzoeken die de werkgroep via de natuurbeschermingscommissie bereiken. De onderzoeksresultaten worden jaarlijks in een rapport vastgelegd. Hoewel dit de laatste paar jaar er bij ingeschoten is.
Er wordt buiten gewerkt van half april tot september. De rest van het jaar wordt onder andere besteed aan het verwerken van de gegevens. In de winter organiseert de werkgroep ook werkavonden voor leden en andere belangstellenden. Tijdens deze avonden worden 'moeilijke' plantenfamilies bestudeerd met behulp van herbariummateriaal. Maar ook worden planten gedetermineerd en geschikt gemaakt voor het herbarium.
Om prettig mee te kunnen doen is enige plantenkennis gewenst. Verder dient men bereid te zijn die kennis zelfstandig uit te breiden.
De floristen geven hun waarnemingen ook door aan de stichting FLORON (FLORistisch Onderzoek Nederland)

Contactpersoon:

Wim van der Ven,
E-mail: fwe@eindhoven.knnv.nl