Floristische Werkgroep (FWE) Afdeling Eindhoven plaatje
Herbarium vaatplanten.

Aangepast:


Toelichting op de database van het herbarium vaatplanten Floristische Werkgroep Eindhoven.

Onze collectie bevindt zich in D'n Aard het gebouw van IVN-VEV, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven. We zijn hier te gast omdat met MEC in Eindhoven is gesloten.

De collectie bestaat uit gedroogde planten, opgeplakt op papier formaat 35x50 cm. Zij is opgeborgen in dozen van het standaardformaat dat ook in gebruik is in het Nationaal Herbarium, Leiden branch. Op dit moment omvat het herbarium 9504 exemplaren. De planten zijn geschonken door 130 personen en instanties. Hier noemen we de grootste schenkingen.

Het herbarium wordt jaarlijks aangevuld met schenkingen (al dan niet na legaat) van derden en vooral met schenkingen door leden van de Floristische Werkgroep van de afdeling Eindhoven van de KNNV. Werkgroepleden leggen vooral lastig te determineren en bijzondere soorten van hun inventarisaties vast. Deze inventarisaties vinden vooral plaats in oostelijk Noord-Brabant, voornamelijk in een vierkant van 25 x 25 km in en rond Eindhoven. Daarnaast wordt de referentiecollectie uitgebreid. Dit betreft zowel inheemse soorten als verwilderde en buitenlandse die óf tot lastige groepen behoren óf in Nederland zijn te verwachten. Een voorbeeld van het laatste zijn soorten in de haven van Antwerpen.

De naamgeving van de collectie volgt die van de Flora van Nederland van Van der Meijden. De leden van de Floristische Werkgroep hebben het herbarium gereorganiseerd naar de 23e druk, 2005. Voorts worden regelmatig bestaande determinaties gecontroleerd.

Twee maal, in 1993 en in 2005, is een atlas verschenen van de flora van het werkgebied van de Floristische Werkgroep. In deze atlassen wordt regelmatig verwezen naar het herbarium.

Het herbarium is te bezoeken na afspraak met een van de leden van de Floristische Werkgroep Eindhoven.

De database is te raadplegen als volgt:
De etiketten kunnen een voor een worden opgeroepen in alfabetische volgorde van wetenschappelijke naam of nederlandse naam. Onder elk etiket kun je kiezen voor de vorige of volgende. Die sortering is gebaseerd op het standaard plantennummer en daarna op Mecnummer. Wel alle soorten staan dan achter elkaar maar niet perse de geslachten. Als alle etiketten door Google zijn geïndexeerd dan zijn deze met de bovendstaande Google-zoekbalk op hele woorden te benaderen.
In de database bevinden zich alle etiketgegevens, zij het dat van bijzondere, kwetsbare soorten niet alle plaatsgegevens zijn vrijgegeven.

Literatuur