Gras is om in te liggen, deel 100. februari
2006
De ballade van de kassalade. Fred Lambert.  


De ballade van de kassalade
Des dinsdagsavonds worden onverschrokken
de waterdichte laarzen aangetrokken.
Want ongeacht de weersomstandigheden
moeten ze zich zonodig weer vertreden.
Ze gaan per fiets (per auto ging men liever),
maar op een rijwiel oogt het veel sportiever.
Ze dragen van die groezelige truien,
trotseren vreselijke hagelbuien.
Ze moeten eerst hun fiets nog ergens stallen,
dan drommen ze tezamen, met zijn allen.
Er volgt een levendige conversatie.
Dan gaat men over tot de observatie.
Het lijkt een avontuur uit jongensboeken:
Een troep piraten die een schat gaat zoeken.
Ze zijn gedekt door dampende moerassen
en modderpoelen. Stampen door de plassen
vol glibber, waar geen mens zich in zou wagen,
waarbij ze bovendien een rugzak dragen.
Ze hebben dikke boeken in hun tassen,
en dure elektronische kompassen.
In het geheim dringen ze door tot Welschap.
Ik vraag me af, wat is dat voor gezelschap?
Daar gaan ze in hun afgedragen kleren.
Landloperij! Ze moesten zich eens scheren!
Ze vinden Zandkool op verborgen plekken.
Misschien valt daar ook Steenkool te ontdekken.
Nu zie je ze door een vergrootglas turen.
Ze zoeken Muur en Steenbreek op de muren.
Stil sluipen ze, wanneer de schemer nadert,
tot hen de duisternis geheel omkadert,
sluiks naar een plaats, die niemand mag verraden.
Daar groeit, in het geniep, de Kassalade,
In ´t hartje van de wildernis verscholen.
Die is ooit bij de groenteboer gestolen.
Zij komen nader. Ieder mag wat pakken.
Met Goudveil vullen zij de binnenzakken.
Ook Zilverschoon weten ze weg te stelen.
Zie hoe ze hun verborgen buit verdelen.
Ik zie een schurk de Penningkruiden tellen.
Helaas, voor hen zijn er te weinig cellen.
Nu zijn ze bezig naar een Munt te graaien.
Dan is het plots gedaan met onrust zaaien.
Ze gaan uiteen met een geheimvol teken.
Dit ritueel herhaalt zich alle weken.
Men krabbelt wat op vale paperassen.
Geen kruiden zijn hiertegen opgewassen.

Moraal:
O mens, verschaf geen kansen aan het kwade.
Wees altijd zuinig op uw kassalade!
Tekening: Rian Rensen  
 Terug naar Publicaties