Floristische Werkgroep (FWE) Afdeling Eindhoven plaatje
Botanische woordenlijst Zweeds - Nederlands. Aangepast:

Toelichting
Deze woordenlijst Zweeds-Nederlands bevat botanische termen, enige landschapsbeschrijvingen en algemene woorden die in een flora voorkomen. Klik hierboven op de beginletter van het woord dat u zoekt.
Zoeken naar een woord in de tabel kan ook, afhankelijk van de browser, met b.v. <Ctrl>+F.

Deze woordenlijst is gemaakt door een bont gezelschap KNNV-ers, waaronder Albert Hoekstra, Klaske Kubben, Wytse Boersma, Hanneke den Held, Marc Schmitz en John Bruinsma. [Niemand vergeten, hoop ik?]. De lijst is bedoeld om vanuit het zweeds te vertalen naar nederlands.

De woordenlijst is bedoeld om de zweedse flora te lezen en om de tekst van een (uitstekend) plaatjesboek te volgen:
Krok, Th.O.B.N. & S. Almquist (2001). Svensk Flora. I Fanerogamer och ormbunkväxter. 28e editie. Svenska Bokförlaget Albert Bonnier, Stockholm. Mossberg, Bo & Lennart Stenberg (2003). Den nya nordiska floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Deze woordenlijst ook enige 'gewone' woorden, omdat een zweeds woordenboek niet altijd bij de hand zal zijn. Voor andere woorden in het zweeds bevelen we aan: http://ordbok.lagom.nl/woordenboek.html

Gebruik deze lijst naar believen en laat ons weten als je iets beters of aanvullends weet.

Correspondentie over de inhoud graag naar John Bruinsma jhpbruinsma@gmail.com
Correspondentie over de vormgeving naar Wim van der Ven wimvdven@freedom.nl