Floristische Werkgroep (FWE) Afdeling
Eindhoven
KNNV-logo
Botanische woordenlijst Engels - Nederlands / Nederlands - Engels. Aangepast:

Toelichting
Deze woordenlijst Engels-Nederlands bevat botanische termen en enige landschapsbeschrijvingen.
Klik hierboven op de beginletter van het woord dat u zoekt.
Zoeken naar een woord in de tabel kan ook, afhankelijk van de browser, met b.v. <Ctrl>+F.

De lijst bevat ook woorden waarvoor wij geen vertaling weten. Sommige vertalingen zijn onzeker. Bij deze woorden staat in het eerste veld een vraagteken. De naam van het eerste veld bevat ook de versie-datum van het bestand.

De meeste woorden komen uit twee bronnen: een lijst van woorden uit Hubbard: Grasses, vertaald door Teun Verweij en uit: Piet Cremers c.s. (1989) Botanische termenlijst. Beknopt overzicht van veel gebruikte botanische termen. 3e druk. Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr.166.

Gebruik deze lijst naar believen en laat ons weten als je iets beters of aanvullends weet.

Correspondentie over de inhoud graag naar John Bruinsma jhpbruinsma@gmail.com
Correspondentie over de vormgeving naar Wim van der Ven wimvdven@freedom.nl