Floristische Werkgroep (FWE) Afdeling Eindhoven plaatje
links

Aangepast:


FLORON
Met Stichting FLORON zoeken naar planten.

Verspreidingsatlas
Verspreiding van de in Nederland voorkomende soorten.

Natuurtijdschriften
Een groot aantal artikelen is digitaal beschikbaar op natuurtijdschriften.nl, een samenwerking van Naturalis Biodiversity Center met diverse verenigingen.

Vara's Vroege Vogels
Radioprogramma op zondagmorgen met Menno Bentveld en Milouska Meulens. Op Radio1 van 7:00 uur tot 10:00 uur

Kranswieren
Op deze site zijn de Nederlandese gegevens van Kranswieren te vinden.

Ecologica
Inrichtings- en beheersplannen. Inventarisaties flora en fauna. Communicatie en voorlichting

Flo.Wer : plantenwerkgroepen in Vlaanderen
Deze site is pas ontwikkeld ... het is de bedoeling dat elke plantenwerkgroep in Vlaanderen hierop nieuwtjes en hun excursiekalender erop plaatsen.
Voordeel is dat je op die manier altijd kan aansluiten bij een of andere plantenexcursie in Vlaanderen!